Bezpieczeństwo na wsi w Olszanach

11 maja 2011r. w szkole podstawowej w Olszanach odbyło się spotkanie uczniów wszystkich klas z przedstawicielami KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) i PIP (Państwowej Inspekcji Pracy). Pani Agata Sikora – specjalista PT KRUS Wałbrzych oraz Pan Jerzy Nowak – Radca ds. rolnictwa indywidualnego OJPIP Wrocław przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa na wsi…

Uczniowie klas 0 –VI obejrzeli filmy edukacyjne promujące pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenach wiejskich. Spotkanie zakończyło się rozpoczęciem konkursu plastycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi”, którego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie  wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. Ze wszystkich  prac zostaną wybrane 3 prace do etapu wojewódzkiego. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego z siedzibą w Warszawie pod honorowym patronatem Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczniowie podczas „szkolenia o bezpieczeństwie” otrzymali paski odblaskowe oraz książeczki pod tytułem: „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym” oraz „Przyroda na wsi. Zobacz, co Ci zagraża”. Eliminacje terenowe konkursu zakończą się 20.05.2011r. Za udział w konkursie dzieci otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez KRUS.

Organizator spotkania

Maria Karkowska

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content