Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Informacja dla rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  (Dz.U. z 2017r. poz. 1603 z późn.zm.) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w następujących terminach:

  1. 02 listopada 2021 – wtorek
  2. 12 listopada 2021 – piątek
  3. 07 stycznia 2022 – piątek
  4. 02 maj 2022 – poniedziałek 
  5. 24 maj 2022 – wtorek – egzamin ósmoklasisty 
  6. 25 maj 2022 – środa – egzamin ósmoklasisty
  7. 26 maj 2022 – czwartek – egzamin ósmoklasisty 
  8. 17 czerwca 2022 – piątek

Jednocześnie informuję, że w/w dniach w szkole organizowane będą dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy w godz. 8.00-14.00.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content