Indywidualizacja nauczania

Dobiega końca I semestr realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom”  nr projektu: POKL.09.01.02-02-204/10-00  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza szkoła w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 przeprowadziła w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec następujące rodzaje zajęć:

– Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji  – ogółem 30 godzin dla 8 uczniów,                                                            
– Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych – ogółem 30 godzin dla 
8 uczniów,                                                                                                                                                                       
– Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – ogółem 30 godzin dla 4 uczniów,  
– Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – ogółem 30 godzin dla 12 uczniów,

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content