Informacja dla rodziców i uczniów w sprawie dni wolnych

Informacja dla rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  (Dz.U. z 2017r. poz. 1603 z późn.zm.) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach:

  1. 02 listopada 2020 – poniedziałek
  2. 04 stycznia 2021 – poniedziałek
  3. 05 stycznia 2021 – wtorek
  4. 30 kwietnia – piątek
  5. 25 maj 2021 – wtorek – egzamin ósmoklasisty
  6. 26 maj 2021 – środa – egzamin ósmoklasisty
  7. 27 maj 2021 – czwartek – egzamin ósmoklasisty
  8. 04 czerwca 2021 – piątek

Jednocześnie informuję, że w/w dniach w szkole organizowane będą dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 8.00-14.00.

Dyrektor szkoły

mgr Beata Ślipko

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content