Już 10 lat minęło

W tym roku minęło 10 lat od chwili, kiedy Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach obrała sobie za patrona znakomitego wieszcza – Adama Mickiewicza. W 1998r. Burmistrz Miasta i Gminy Strzegom, pan Lech Markiewicz wręczył szkole akt nadania imienia, a rodzice przekazali sztandar szkoły… Adam Mickiewicz, poeta doby romantycznej, należący do osób powszechnie znanych poprzez swoją postawę umiłowania ojczyzny, drugiego człowieka, przyrody – wyrażaną przede wszystkim w tekstach, które pisał, przekazuje wartości niezbędne w kształtowaniu charakteru młodych ludzi. Odznaczał się wielką wrażliwością, ambicją i umiłowaniem wiedzy. W jego twórczości na plan pierwszy wysuwają się wartości patriotyczne, podkreślają one nostalgię poety za „krajem lat dzieciństwa”, który utracił, wyjeżdżając na emigrację.

I chociaż od chwili narodzin Mickiewicza minęło ponad 200 lat, kolejne pokolenia zachwycają się jego dziełami.

„Nie jest dane żadnemu krajowi wydać z siebie więcej niż jednego poetę, który stanie się najwyższą wartością i punktem odniesienia dla literatury swego narodu. Jest Dante we Włoszech, Szekspir w Anglii, Puszkin w Rosji, a w Polsce – Mickiewicz”. Te słowa potwierdzają, że miejsca w naszej literaturze nikt nie może mu odebrać.

Kultywowanie tradycji stanowi nieodłączny element wychowywania i edukowania młodego pokolenia. Pozwala wychowankom na dostrzeżenie takich wartości jak: poszanowanie kultury, języka, obyczajów, identyfikowanie się z historią, przodkami, przynależność do regionu i ojczyzny.

Pielęgnując te tradycje, społeczność szkolna uczciła pamięć naszego Patrona- Adama Mickiewicza. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali montaż słowno – muzyczny pt.: „ W Soplicowie”, dzięki któremu mogliśmy przenieść się w odległe czasy. Uroczystość miała podniosły, niespotykany charakter i stylizowana była na przyjęcie w Soplicowie. Podczas występów uczniów zaproszeni goście mogli skosztować staropolskich potraw a oprawa muzyczna wprowadziła wszystkich w niezapomniany nastrój. Zgodnie z polską tradycją szlachecką uroczystość zakończona została pięknie wykonanym polonezem.

Wzorem poprzednich lat i tym razem przygotowując się do obchodów Dnia Patrona, realizowaliśmy projekt edukacyjny „Pod gwiazdą wieszcza — Adama Mickiewicza”, który przyniósł wiele korzyści uczniom , rodzicom i nauczycielom. Była to doskonała okazja do przypomnienia sobie sylwetki i twórczości tego wielkiego poety.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację projektu. Przygotowali prezentacje multimedialne o twórczości wieszcza, komiksy, rysunki oraz piękne dworki soplicowskie. Efekty pracy dzieci zostały zaprezentowane podczas uroczystości.

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: ksiądz proboszcz Józef Wróbel, pan Lech Markiewicz –Burmistrz Strzegomia, pan Tadeusz Wasyliszyn – Przewodniczący Rady Miejskiej, Pani Urszula Podsiadły – Szubert- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i sportu, pan Zbigniew Suchyta- Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Pani Wiesława Górka – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr.2 w Strzegomiu, pani Alicja Niziołomska – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr.3 w Strzegomiu, pani Danuta Dziedzic – Dyrektor PSP w Goczałkowie , pan Zbigniew Cebula –Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, pan Krzysztof Dziurla- Dyrektor Gimnazjum w Jaroszowie, pani Róża Puławska- Dyrektor Gimnazjum w Goczałkowie, pani Maria Juszkowicz – Dyrektor PSP nr3 w Strzegomiu, pani Janina Klonowska- Dyrektor PSP nr4 w Strzegomiu, pani Krystyna Gielata- sołtys Modlęcina, pan Jan Figurak – sołtys Olszan, Rada Sołecka wsi Olszany, zespół „Olszaniacy”, pan Marek Kolano – Przewodniczący Międzyzakładowej NSZZ- Solidarność, pani Bożena Kędziołka- ZNP w Strzegomiu, pan Jerzy Cichoński – V-ce Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Olszany oraz nauczyciele emerytowani.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na naszą uroczystość.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content