Klucz do Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród Polski niepodległego państwa.
Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989.

W naszej szkole w sposób szczególny obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości.

Klasy 1-3 przygotowały występ dla swoich młodszych kolegów z oddziału przedszkolnego, na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne i pieśni legionów min. „Szara piechota”. Przedszkolaki w ramach obchodów święta wykonały piękne kotyliony oraz obejrzały film edukacyjny na temat odzyskania niepodległości.

Klasy IV-VIII wzięły udział w wewnątrzszkolnym projekcie „Klucz do niepodległości”.
10 listopada na lekcjach historii, j. polskiego i godzinie wychowawczej uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w grach i zabawach dotyczących niepodległości. Uczniowie w ten sposób usystematyzowali swoją wiedzę na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym koordynatorem projektu była Magdalena Ciężki – nauczyciel języka polskiego.

Warto dodać, że uczniowie mieli również możliwość zwiedzenia on-line dworku „Milusin” – rodzinnej rezydencji Piłsudskich, gdzie odkrywali rodzinne pamiątki oraz rzeczy związane z osobą marszałka Piłsudskiego.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku uczniowie otrzymali kartki pocztowe i wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Mamy niepodległą”. Uczniowie klasy siódmej zdecydowali, że swoje kartki wyślą powstańcom warszawskim by oddać im hołd i podziękować za walkę o wolną Polskę.

By tradycji stało się zadość o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami w sali matematycznej odśpiewali hymn państwowy. Całość naszego świętowania zespoliło złożenie kwiatów pod pomnikiem w hołdzie bojownikom o wyzwolenie ziemi dolnośląskiej razem z  Panią Sołtys  Stanisławą Górską oraz przedstawicielami Rady Soleckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Rodziców, zespołu Olszaniacy oraz delegacją uczniów – reprezentacją pocztu sztandarowego.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content