Komunikat z dnia 05.11.2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach

NAUKA ZDALNA KLASY I -VIII

 • Od dnia 09 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. zawiesza się wszystkie zajęcia lekcyjne dla klas I-VIII w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach.
 • Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.
 • W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły zawieszone zajęcia dla uczniów klas I – VIII realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.
 • Lekcje będą się rozpoczynały od godz. 8.00 i trwały po 30 minut z 10-cio minutowymi przerwami między lekcyjnymi. 

ROZKŁAD DZWONKÓW:

 1. 8:00 – 8:30
 2. 8:40 – 9:10
 3. 9:20 – 9:50
 4. 10:00 – 10:30
 5. 10:40 – 11:10
 6. 11:20 – 11:50
 7. 12:00 – 12:30
 8. 12:40 – 13:10
 • W okresie zawieszenia zajęć dla uczniów klas VIII będą organizowane konsultacje w małych grupach do 5 osób wg osobnego harmonogramu, który zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
 • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w szkole po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców.
 • Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19 po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców.
 • Zobowiązuje się rodziców do nadzorowania dzieci w zakresie realizacji obowiązku szkolnego w czasie nauki zdalnej. Nieobecności będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym przez nauczycieli przedmiotów, a wychowawcy klas będą codzienne po zakończeniu zajęć kontrolować obecność uczniów na lekcjach i w razie potrzeby bezzwłocznie kontaktować się z rodzicami. Nieobecność może być usprawiedliwiona z powodu choroby ucznia, sporadycznych problemów technicznych lub innej ważnej przyczyny podanej przez rodzica.

Dyrektor Szkoły

   Beata Ślipko

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content