Lekcja otwarta w ramach Otwartych Dni Funduszy Europejskich

W dniu 8 maja w PSP W Olszanach zorganizowaliśmy lekcję otwartą z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. N zajęciach wyświetliliśmy prezentację multimedialną, która pogłębiła i uporządkowała wiadomości uczniów na temat partnerstwa gospodarczego i politycznego 28 krajów europejskich oraz wysłuchaliśmy orędzia Prezydenta Komorowskiego wygłoszonego z okazji  rocznicy akcesji. Najwięcej uwagi poświęciliśmy celom i zaletom Unii Europejskiej. Uczniowie zostali zapoznani z prezentacją projektów realizowanych w szkole dofinansowanych z UE oraz wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Wszyscy byli przekonani, że Unii Europejskiej zawdzięczamy pół wieku pokoju, stabilności i pomocy w podnoszeniu standardów życia.

Anna Janczak-Róg

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content