Lekcja samorządności w Olszanach w ramach projektu „Z małej szkoły w wielki świat”

W poniedziałek 4 marca uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach gościli radnego Gminy Strzegom Jana Figuraka oraz sołtysa wsi Olszany Ireneusza Biernata. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego w szkole od 3 lat projektu edukacyjnego „ Z małej szkoły w wielki świat”…

Tym razem uczniowie rozwijali kompetencje społeczno – obywatelskie podczas  projektów: „My i nasi reprezentanci” oraz „ Sołectwo – nasz samorząd”. Głównym celem spotkania było poznanie zasad funkcjonowania Rady Gminy oraz sołectwa. W trakcie rozmów uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca radnego, jakie zadania wykonują samorządowe władze gminy oraz jak ważna jest idea demokracji. Zapoznali się także z zasadami funkcjonowania sołectwa. Dowiedzieli się, za co jest odpowiedzialna jest rada sołecka i w jakich kwestiach może pomagać mieszkańcom wsi. Uczniowie mieli także możliwość zgłosić nurtujące ich problemy, m.in. brak toalet w jednym z budynków szkolnych, remont boiska czy brak chodników, co stwarza zagrożenie dla pieszych. Realizacja projektów, spotkanie z przedstawicielami rady i sołectwa uczy dzieci samorządności i zachęca do aktywności społecznej poprzez podejmowanie różnych działań na rzecz społeczności lokalnej, prezentowania swoich pomysłów i problemów.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content