„Mistrz Języka”

Dnia 6 maja 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach odbył się powiatowy konkurs z języka polskiego „Mistrz Języka” pod hasłem Z. Herberta „Słowo jest oknem otwartym na rzeczywistość”. Głównym celem było krzewienie kultury języka ojczystego oraz świadomości językowej. W konkursie tym wzięli udział uczniowie klas VI szkół podstawowych ze Świebodzic, Mokrzeszowa, Strzegomia oraz z Olszan.  Uczniowie musieli wykazać się m. in. znajomością  ortografii, interpunkcji, składni, słowotwórstwa, fleksji, frazeologii i leksyki. Niezwykłych emocji dostarczyły zadania krasomówcze, które polegały m. in. na zareklamowaniu przedmiotu przedstawionego na slajdzie lub  ułożeniu wypowiedzi ustnej na dany temat z zastosowaniem eufemizmów. Wśród laureatów konkursu znalazł się uczeń naszej szkoły Maciej Gap, który zajął III miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Magdalena Ciężki

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content