O szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach jest placówką, która uczy, wychowuje i zapewnia właściwą opiekę uczniom.

Wychowanie jest dziedziną, na którą kładziemy szczególny nacisk. Kultura bycia i zapobieganie agresji to główne obszary naszych działań. W naszej szkole nie ma anonimowości. Bardzo dokładnie analizujemy wszystkie zachowania uczniów i na bieżąco rozwiązujemy problemy. Panująca atmosfera życzliwości sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości…

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach jest placówką, która uczy, wychowuje i zapewnia właściwą opiekę uczniom.

Wychowanie jest dziedziną, na którą kładziemy szczególny nacisk. Kultura bycia i zapobieganie agresji to główne obszary naszych działań. W naszej szkole nie ma anonimowości. Bardzo dokładnie analizujemy wszystkie zachowania uczniów i na bieżąco rozwiązujemy problemy. Panująca atmosfera życzliwości sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości.

Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala każdemu dziecku rozwijać swoje zdolności i zainteresowania oraz solidnie przygotować się do kontynuacji nauki w gimnazjum.


Mocne strony szkoły:

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • opieka pedagogiczno – psychologiczna
 • opieka logopedyczna
 • prowadzenie diagnoz edukacyjnych i wykorzystywanie wniosków do dalszej pracy
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • kilkunastoosobowe klasy
 • nauka języka niemieckiego i angielskiego
 • regularne spotkania rodziców z nauczycielami
 • praca metodą projektów edukacyjnych
 • ewaluacja pracy szkoły
 • udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia
 • promocja szkoły w środowisku
 • dbałość o estetykę i wystrój szkoły


Oferta szkoły:

W naszej szkole staramy się dotrzeć do wszystkich uczniów i skutecznie pracować z każdym dzieckiem, w zależności od jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków, oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • Koło języka angielskiego
 • Koło taneczne
 • Koło teatralne
 • Koło historyczne
 • Klub Europejski
 • SKS
 • Koło dziennikarskie ( wydawca gazetki „ Kleksik”)
 • Treningi piłki nożnej


Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc uczniom, którzy mają trudności w nauce. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

 • wyrównawczych z języka polskiego oraz matematyki
 • korekcyjno- kompensacyjnych
 • logopedycznych.

Uczniowie z wadami postawy uczęszczają dwa razy w tygodniu na gimnastykę korekcyjną. 

Samorząd Uczniowski: 

W PSP w Olszanach funkcjonuje SU, który tworzą wszyscy uczniowie. Przedstawiciele wybierani są w demokratycznych wyborach. SU jest organizatorem wielu uroczystości szkolnych i środowiskowych. Nieobce są naszym uczniom problemy ekologiczne. Widać to nie tylko w czasie obchodów Dnia Ziemi czy Akcji Sprzątania Świata. Uczniowie aktywnie biorą udział w akcjach ekologicznych ( zbiórka makulatury, zużytych baterii, puszek) oraz licznych akcjach charytatywnych. 

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga: 

Uczniowie z klas IV-VI oprócz lekcji wychowawczych mają także zajęcia edukacyjno – rozwojowe z pedagogiem, których głównym celem jest dążenie do integracji klasy oraz motywowanie uczniów do nauki. Pani pedagog udziela także indywidualnej pomocy korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów, którzy mają trudności w nauce . Ponadto udziela porad rodzicom, a w razie trudności materialnych- szeroko rozumianej pomocy. 

Działalność świetlicy szkolnej: 

Świetlica szkolna jest takim miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas wolny. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają możliwość odrabiania zadań domowych, a w razie potrzeby korzystają z pomocy starszych kolegów i wychowawcy. W świetlicy szkolnej rozwijana jest twórczość wychowanków, głównie poprzez zajęcia plastyczne. Ponadto organizowane są gry i zabawy, które sprzyjają czynnemu wypoczynkowi po zajęciach dydaktycznych. 

Co nas wyróżnia? 

Nasza szkoła ma wiele cech, które wyróżniają ją spośród innych. Przede wszystkim jesteśmy ambitną szkołą wiejską, która nie boi się nowych wyzwań. Pielęgnujemy tradycje szkolne poprzez coroczne obchody Dnia Patrona. Akademia ta ma na celu pogłębienie wiedzy o naszym patronie oraz zaakcentowanie jego patriotycznej postawy, zasługującej na naśladownictwo. Integrujemy się ze społecznością lokalną poprzez organizację imprez środowiskowych oraz festynu rodzinnego. Cyklicznie organizujemy w naszej szkole spotkania z ciekawym człowiekiem. Mamy prężnie działający Samorząd Uczniowski, który wydaje własną gazetkę „Kleksik”.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content