Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie j. angielskiego

Podsumowanie projektu pt.” Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie j. angielskiego”. 

Dobiegł końca projekt edukacyjny  w zakresie języka angielskiego dla szkół podstawowych, którego organem prowadzącym była Gmina Strzegom, projekt ten trwał 2 lata. Założeniem  projektu było podniesienie efektywności nauczania języka obcego, wyrównanie braków edukacyjnych oraz stworzenie najlepszych warunków rozwoju dla uczniów. 

Realizowane były 2 programy: Rozwijający kompetencje, dający uczniom szerokie możliwości rozwoju , poszerzający ich wiedzę oraz 2 program : Dydaktyczno- wyrównawczy niwelujący braki edukacyjne. Każda z grup realizowała swój program, sporządzony w oparciu o ich indywidualne preferencje i potrzeby tak, aby każdy uczeń odniósł SUKCES , pokonał bariery językowe. 

Uczniowie realizowali stacjonarnie oraz w trybie  online zajęcia pozalekcyjne, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne,  zakupione ze środków unijnych , każdy uczestnik miał do dyspozycji laptop, lektury w języku angielskim, fiszki. 

Myślę, że uczniowie rozwiną skrzydła osiagając przy tym wysokie noty i wyruszą z pewną wiedzą w kolejny etap edukacyjny.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content