Preorientacja zawodowa dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej  z Wałbrzycha w dniu 6 kwietnia przeprowadzili zajęcia warsztatowe  dla uczniów klasy VII PSP w Olszanach. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie wykazywali się wiedzą na temat różnych zawodów oraz wypełniali test, który określał ich mocne strony oraz predyspozycje zawodowe. Nawiązana dzisiaj współpraca z MCIZ z Wałbrzycha będzie kontynuowana w kolejnym roku, aby przyszłoroczni absolwenci szkoły  świadomie podjęli decyzje o dalszej edukacji.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content