Projekt – Podniesienie Efektywności Kształcenia – Język Angielski

PROJEKT: ”PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STRZEGOM”
realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

CZERWIEC 2019

1 czerwca 2019r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania 764440,38zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r. Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę 346560,00 zł 8 multimedialnych salach językowych. 

Zgodnie z harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

Dzięki udziałowi w projekcie językowym, uczniowie zyskali pracownię językową, która została wyposażona w meble, biurko, słowniki, fiszki oraz książki napisane w języku angielskim. Dzięki otrzymanym pomocom zajęcia stały się dla uczestników bardziej atrakcyjne. Uczniowie pracują indywidualnie, w parach, grupach, biorą udział w dyskusji, oglądają krótkie filmiki, wypełniają karty pracy, korzystają z fiszek oraz słowników.

WRZESIEŃ 2019

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.

W ramach projektu językowego nasza szkoła otrzymała 8 laptopów, projektor, tablicę interaktywną, piloty, szafę ładującą laptopy oraz meble do sali językowej. Na lekcjach z języka angielskiego uczniowie korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych oraz programów językowych.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content