Projekty „Z małej szkoły w wielki świat”

Projekt matematyczno – przyrodniczy klas I- III

„ Rady na odpady”

W projekcie tym dzieci zbierały informacje na temat stanu środowiska przyrodniczego swojej miejscowości i zanieczyszczeń, które powoduje człowiek. Ponadto porządkowały daty, wykonywały obliczenia kalendarzowe, odczytywały i zapisywały liczby w systemie rzymskim.

„ Potrawy regionalne”

Podczas realizacji tego projektu uczniowie poznawali zasady racjonalnego odżywiania i opracowały książkę kucharską z wybranymi potrawami regionalnymi. Książki prezentowane były podczas uroczystości z okazji Dnia Babci.

„ Pracownia krawiecka- szyjemy mundurki ekologiczne na miarę”

W projekcie tym dzieci tworzyły modele swoich sylwetek i dokonywały obliczeń długości miary. Efektem końcowym był pokaz mody ekologicznej. Dzieci zaprezentowały wykonane przez siebie stroje podczas apelu z okazji Dnia Kobiet.

„ Urządzenia dawniej i dziś”

Dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w czasie posługiwania się urządzeniami elektronicznymi. Zorganizowały wystawę urządzeń gospodarstwa domowego używanych dawniej.

„ Słuchanie świata- co dźwięczy i kwiczy w naszej okolicy”

Uczniowie rozpoznawali różne przyjazne i nieprzyjazne dźwięki. Nagrywały odgłosy przyrody, np. zwierzęta, maszyny rolnicze, samochody itp.

„ A czas płynie”

Podczas realizacji tego projektu dzieci potrafiły uwiecznić ważne chwile, porównywać zamiany w wyglądzie ludzi, budynków, przyrody itp. Stworzyły także makietę Olszan.

„ Woda w chmurach, woda na ziemi- gdzie jest nasza woda?”

Uczniowie poznali zasoby wodne w Olszanach oraz obieg wody w przyrodzie i zagrożenia dla środowiska, które wynikają z działalności człowieka.

„ Kartonowa klasa”

Dzieci projektowały i wykonały model sali lekcyjnej. Swoje prace prezentowały na wystawie szkolnej.

Projekty społeczno – obywatelskie klas IV-VI

„ Magiczny pojazd”

W październiku 2011 r. zakończono realizację pierwszego projektu „ Magiczny pojazd”.Uczniowie, wykonując poszczególne zadania, zrozumieli jak ważna jest współpraca i poczuli się odpowiedzialni za wyniki pracy grupy.  Ponadto praca metodą projektu przyczyniła się do wzrostu poczucia własnej wartości uczniów i utwierdziła ich w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pracując nad magicznym pojazdem, rozwijali  także swoją kreatywność i talenty, uczyli się pracy zespołowej oraz otwartości na innych. Zbudowany przez nich z dużym zaangażowaniem pojazd zaprezentowany został podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

„Media w szkole”

Uczniowie , realizując wspólnie różnorodne zadania musieli wykazać się przede wszystkim kreatywnością i wyobraźnią. Podczas projektu poznali różne media i ich rolę oraz mieli możliwość przejść z pozycji odbiorcy na pozycję twórcy, wspólnie redagując specjalne wydanie gazetki „ Szkolne sprawy”. Prace nad gazetką przebiegały sprawnie.

„ Dialog obywatelski w szkole”

Dzięki projektowi „ Dialog obywatelski w szkole” uczniowie mieli możliwość czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, natomiast nauczyciele dowiedzieli się z jakimi problemami borykają się uczniowie i jakich zmian oczekują. Największym sukcesem jest to, iż dzieci urzeczywistniły niektóre ze swoich pomysłów np. inne ustawienie stolików w salach lekcyjnych,  prace nad przygotowaniem kiermaszu świątecznego. Uczniowie uczestniczyli w działaniach ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności wywierania wpływu i podejmowania decyzji (skrzynka na problemy, ankieta i debata). Dokonały diagnozy potrzeb społeczności szkolnej,  których wyniki przedstawiły podczas spotkań z dyrekcją. Dzięki temu dzieci kształciły umiejętność komunikacji, wyrażania własnych opinii i argumentowania.

„ Makieta naszej wspólnoty”

Tym projektem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Projekt ten cieszył się  ogromnym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie, wykonując poszczególne zadania,  wykazali się umiejętnością wyrażania własnego zdania i odpowiedzialności za pracę. Dzieci doskonaliły także umiejętność negocjacji. Stworzyły jedną makietę, na której były dwie miejscowości. W ten sposób nikt nie czuł się pokrzywdzony i każdy mógł umieścić swój dom na makiecie. Dzieci budując makietę bardzo koncentrowały się   na ostatecznym wyglądzie, starały się uwzględnić różne szczegóły. Ponadto poznały lepiej historię swojej miejscowości oraz poszczególnych budynków.

„ Obywatel Świata. W globalnym świecie”

Projekt uświadomił dzieciom, że zachowania i działania każdego człowieka wpływają na sytuację na Ziemi. Nastąpił wzrost świadomości uczniów na temat korzyści i problemów, które wynikają z globalizacji świata.  Przygotowując postać obywatela świata uczniowie zrozumieli, że dobry obywatel musi być odpowiedzialny za cały świat. Ponadto doskonale poradzili sobie z organizacją własnej pracy, gdyż każdy był odpowiedzialny za wykonanie innego zadania.   

„ Jak organizują się mieszkańcy?”

Podczas realizacji projektu uczniowie mieli możliwość obejrzeć filmy z cyklu „ Jak organizują się mieszkańcy?”. Były one doskonałą inspiracją dla dzieci. Ważnym etapem było także planowanie własnych działań oraz tworzenie ulotki na temat inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej. Nastąpił także wzrost świadomości niektórych uczniów na temat konieczności podejmowania różnych inicjatyw. Dzieci potrafią  wskazać organizacje i osoby, które aktywnie działają na rzecz szkoły czy społeczności lokalnej.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content