Prośba o wsparcie naszej szkoły

Uczniowie, rodzice, dyrektor i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach zwracają się z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do szkoły typu: radiomagnetofony, odtwarzacz DVD, telewizor, sprzęt sportowy oraz na organizację „Akcji Mikołajkowej” dla dzieci…

W szkole brakuje sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego (piłek, rakietek, skakanek itp.), słowników, lektur do biblioteki.

„Szkoła” nie może zakupić brakujących pomocy z powodu ograniczonych środków finansowych przeznaczanych przez Urząd Miasta szczególnie na szkoły wiejskie. Placówka szkolna potrzebuje wsparcia rodziców, różnych instytucji, organizacji , jak również osób prywatnych.

Liczymy na zrozumienie i Państwa wsparcie. Wszystkie uzyskane środki zostaną wykorzystane zgodnie z ideą jaka nam przyświeca i na którą się powołujemy pisząc te słowa.

Wpłaty można kierować na konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Olszany

Olszany 131 A
58-150 Strzegom
Bank Spółdzielczy w Jaworze o/Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
Numer konta: 70 8647 1046 0504 6670 2005 0002
z dopiskiem: Darowizna na rzecz szkoły

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content