PSP w Olszanach otrzymała Certyfikat Promujący Honorowe Oddawanie Krwi

Uczniowie klas VII i VIII w dniu 3 października 2018r.,  wzięli udział w warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatorów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Uczniowie podczas zajęć szukali odpowiedzi na pytania:  „ Dlaczego krwiodawstwo jest tak ważne, a krwiodawcy tak potrzebni?”. Zajęcia były bardzo interesujące, a młodzież z ogromnym zaangażowaniem wysłuchała prelekcji nt. składników krwi, grup krwi, mitów na temat krwiodawstwa, warunków jakie należy spełnić, aby zostać krwiodawcą i procedur oddawania krwi. Uczniowie mogli się dowiedzieć, że krew jest lekarstwem, którego nie można wyprodukować. Tylko dzięki honorowemu krwiodawstwu można zdobyć ten życiodajny płyn, który każdego dnia ratuje zdrowie i życie ludzkie. Dlatego bardzo ważne jest promowanie krwiodawstwa i włączanie się osób pełnoletnich i zdrowych w tę szczytną ideę. Za zaangażowanie i udział w projekcie Twoja Krew Ratuje Życie szkoła  otrzymała Certyfikat  Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content