Regulamin III Gminnego Konkursu Historycznego

Zaproszenie do udziału
w III GMINNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM 
pt. „Dzieje państwa polskiego od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego”

Zapraszamy uczniów klas V i VI do wzięcia udziału w III Gminnym Konkursie Historycznym  „Dzieje państwa polskiego od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego”. Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Olszanach. Odbędzie się 28.05.2015r. o godzinie 11.00. Prosimy o pisemne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8.05.2015r. na adres organizatora. 


Regulamin konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzegom
w roku szkolnym 2014/2015
„Dzieje państwa polskiego od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego”

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach.
2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów dziejami Polski, popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat dziejów państwa polskiego oraz kształtowanie umiejętności korzystania z literatury o tematyce historycznej.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI.
4. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczestników.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres Organizatora Konkursu do dnia 8.05.2015r.
6. Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie powołuje Szkolnego Koordynatora konkursu. Będzie on odpowiedzialny za przebieg konkursu w swojej szkole oraz dostarczenie prac konkursowych Organizatorowi konkursu. Szkolny Koordynator konkursu otrzyma od Organizatora konkursu instrukcję dotyczącą sposobu przeprowadzenia konkursu. 
7. Testy konkursowe wraz z instrukcją dla Szkolnego Koordynatora Konkursu zostaną dostarczone do szkół do dnia 22.05.2015r.
8. Konkurs składa się z jednego etapu. 
9. ZASADY KONKURSU:
•    Konkurs odbędzie się 28.05.2015r. o godzinie 1100. 
•    Uczniowie rozwiązują test w szkole pod kierunkiem nauczyciela.
•    Czas na rozwiązanie testu to 45 minut.
•    Test składa się z 20 pytań. Uczestnik ma do wyboru 4 odpowiedzi A, B, C i D, z których tylko jedna jest poprawna. 
•    Test będzie zawierał pytania o różnej skali trudności.
10. Szkolny Koordynator Konkurs jest zobowiązany dostarczyć testy konkursowe w 
zaklejonej kopercie Organizatorowi konkursu do dnia 05.06.2015r.
11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 11.06.2015r. Każda z uczestniczących w konkursie 
szkół otrzyma listę imienną wszystkich uczestników wraz z ich punktacją dla testu.
12. Nagrody rzeczowe i dyplomy przewidziane są dla uczniów, którzy zdobędą pierwsze  
trzy miejsca. Nagrody  zostaną dostarczone do szkół w dniu 12.06.2015r.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Konkurs dotyczy wybranych zagadnień z zakresu:
– historii początków państwa polskiego (Słowianie- życie, wierzenia, zajmowane terytoria; Legendy o dziejach państwa polskiego) 
– historii Polski w czasach panowania władców z dynastii Piastów: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki.
W konkursie obowiązują podstawy kształcenia ogólnego z historii i społeczeństwa dla szkół podstawowych.


Wszelkie informacje o konkursie udziela organizator: Klaudia Pantal
e-mail klaudia16134@op.pl
Tel. 603 965 439

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content