Rozporządzenie Ministra Edukcji Narodowej

Szanowni Państwo!


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku ze zwalczaniem Covid-19, zarządzam co następuje:

 • Obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren szkoły ( z wyłączeniem pracowników szkoły)
 • Plan lekcji nie ulega zmianie i będzie realizowany z wykorzystaniem technik i metod
 • kształcenia na odległość
 • Nauczyciele dostosuję realizację podstawy programowej do możliwości kształcenia na odległość uwzględniając:
 • równomierne obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu
 • zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne uczniów
 • ograniczenia wynikające ze specyfikacji przedmiotów
 • łączenie przemienne z pracą przy ekranach oraz bez ich użycia
 • Do prowadzenia zajęć wykorzystywane będą : Librus, komunikatory internetowe , skrzynki e-meilowe oraz pakiet Office w tym program Teams
 • Jeśli uczniowie nie są w stanie uczestniczyć na bieżąco w zajęciach np: z powodów technicznych zobowiązani są do odebrania materiału w tym samym dniu kiedy był zadany
 • Lekcje z nauczycielami odbywać się będą w godzinach 9.00-12.00 ( w tym czasie uczniowie realizują przedmioty z planu lekcji w danym dniu w skróconej formie czasowej )
 • w godzinach od 12.00-14.00 nauczyciele będą dostępni dla uczniów i rodziców w ramach konsultacji przedmiotowych poprzez sieć i telefony komórkowe.
 • W czasie nauki zdalnej nauczyciele oceniać będą głównie aktywność uczniów czyli stały codzienny kontakt oraz wywiązywanie się zadań i prac domowych

Pozdrawiam Dyrektor

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Komunikat z dnia 23.10.2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach NAUKA ZDALNA KLASY IV-VIII

Pasowanie na ucznia I klasy !

Dzisiaj w, naszej szkole odbyło się  ślubowanie klasy I. Cała uroczystość  została przeprowadzona na sali wiejskiej w kameralnym gronie z zachowaniem wszystkich...

Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PRZEWODNICZĄCA :  NADIA FIGURAK ZASTĘPCA :   MAJA BALCEROWSKA

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

Szanowni Państwo! W obliczu rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 ponowne apeluję o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Posiłek w szkole i w domu

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem dotyczącym dofinansowania kosztów posiłku. 202010011200Pobierz