Skąd się bierze woda w kranie?

30 maja 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach odbyło się spotkanie z pracownikami zakładu „Wodociągi i Kanalizacja- spółka z o. o „ w Strzegomiu, panią Ewą Czarką i panem Łukaszem Adamskim, którzy przedstawili uczniom  oraz rodzicom prelekcję na temat stanu wód i sposobów ich ochrony w gminie Strzegom…

Spotkanie było zorganizowane w ramach realizacji gminnego projektu „Szkoła miejscem ekologicznej integracji”. Uczniowie obejrzeli bardzo ciekawą prezentację multimedialną o oczyszczalni ścieków w Strzegomiu (aktualnie modernizowanej), obserwowali sedymentację zanieczyszczeń, poznali „żyjątka” mogące występować np. w rzece. Pani Ewa Czarka ciekawie opowiadała uczniom m.in. o sposobach oszczędzania wody w życiu codziennym, o punktach uzdatniania wody na terenie gminy Strzegom, a największy taki punkt jest właśnie na terenie wsi Olszany. Uczniowie aktywnie brali udział w spotkaniu, zadając pytania, na które pani Ewa chętnie odpowiadała. Wiedza uczniów na temat jakości wód gminy Strzegom, sposobów jej oszczędzania została usystematyzowana, a świadomość, że woda to nasz skarb pogłębiona.

Izabela Luszawska

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content