Spotkanie z Policjantami w sali wiejskiej

W poniedziałek 5 grudnia 2016r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Olszanach uczestniczyli w spotkaniu z Funkcjonariuszami Policji, które odbyło się w Sali Wiejskiej. Pogadanka została zainicjowana przez panią Sołtys Wsi Olszany Stanisławę Górską i panią dyrektor Marię Karkowską. Zaproszeni policjanci: pan Krzysztof Nabiałek i pan Rafał Gmyrek przeprowadzili pogadankę z uczniami klas I- VI na temat „ Bezpiecznej drogi do szkoły” i „ Zagrożeń w Internecie”. Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujące w trakcie drogi do szkoły i do domu, a także bezpiecznego korzystania z Internetu. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów opowiadania o codziennej pracy Policji. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, przeprowadzili krótki wywiad z Panami Policjantami. Podczas pogadanki dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań. Szczególnie ciekawiło ich, jak zostać Policjantem oraz czy jest to trudny zawód. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie przyniesionych przez naszych Gości  podstawowych akcesoriów Policjanta. Uczniowie mogli dokładnie obejrzeć radiostację, a nawet przymierzyć kajdanki. Na koniec policjanci zachęcili uczniów do udziału w akcji „Bądź widoczny na drodze” i poinformowali wszystkich uczniów o obowiązku noszenia odblasków. Zwieńczeniem wizyty była możliwość zobaczenia wnętrza radiowozu policyjnego. Druga część spotkania przeznaczona była dla uczniów klas IV- VI. Starsi uczniowie dowiedzieli się czym jest terroryzm i jakie obowiązują procedury postępowania w sytuacji zagrożenia terroryzmem. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się gdzie obecnie jest najwięcej ataków terrorystycznych, kto najczęściej je przeprowadza i w jakim celu oraz  jak należy postępować podczas ataku terrorystycznego, np. w szkole. Policjanci zwrócili uwagę na właściwe zachowania uczniów wobec osób podejrzanych, nieznanych oraz budzących podejrzenia pakunki, paczki itp.Serdecznie dziękujemy Panom Policjantom za wspaniałe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta, a także zwrócenie uwagi na liczne zagrożenia na drodze, w Internecie czy terroryzm.W podziękowaniu za ciekawe spotkanie nasi podopieczni wręczyli policjantom pamiątkowy dyplom i słodki upominek.

mgr Klaudia Pantal
mgr Iwona Stempniewicz

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content