Sprawozdanie z zajęć matematyki „Zaprzyjaźnij się z matematyką”

Zajęcia odbywały się od 01.11.2009r. do 30.03.2010r. dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Razem przeprowadzono 80 godzin. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które polegały na samodzielnym rozwiązywaniu zaplanowanych zadań…

Zadania przygotowane na kartach pracy miały na celu utrwalenie wiadomości z matematyki, poprawienie sprawności rachunkowej, rozbudzenie zainteresowań i uzdolnień matematycznych. Otrzymane pomoce dydaktyczne umożliwiły urozmaicenie zajęć. Uczniowie wykonali wiele modeli brył przestrzennych między innymi dwudziestościan ścięty, dwudziestościan rombowy oraz model piramidy Sierpińskiego. Wykonali również siatki gięcioboków i pięciościanów. 

Dzięki tym zajęciom rozwijano wyobraźnię przestrzenną oraz sprawność manualną, a także utrwalono wiadomości o wielokątach i wielościanach. Wykonane prace wystawiono w pracowni matematycznej i zaprezentowano innym uczniom. Aby uatrakcyjnić zajęcia wykorzystano specjalne okulary do obrazów trójwymiarowych umożliwiające oglądanie anaglifów. Uczniowie zapoznali się z postaciami wybitnych matematyków i wykonali na ten temat prezentacje. Uczęszczanie na zajęcia rozbudziło u uczestników zainteresowanie matematyką, poprawiło sprawność rachunkową , rozwinęło umiejętność posługiwania się pojęciami matematycznymi. Dzieci zwiększyły poczucie pewności siebie i miały możliwość aktywnie i pożytecznie spędzić czas. Na zakończenie zajęć przeprowadzono sprawdzian umiejętności. W porównaniu ze sprawdzianem początkowym nastąpiła duża poprawa. Średni wynik na początku 55% a na końcu 82%. Wszyscy uczniowie uzyskali więcej niż 50% maksymalnej ilości punktów. 3 osoby uzyskały wynik bardzo dobry. Uczniowie dobrze opanowali rachunki pamięciowe oraz działania pisemne , znaki rzymskie, kolejność działań oraz obliczanie obwodów i pól prostokątów i kwadratów. Nieliczne błędy zdarzały się przy zamianie jednostek oraz rozpoznawania figur.

Barbara Sawicz

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content