Sprzątanie Świata – Polska 2013

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach włączyła się w akcję  „ Sprzątanie Świata – Polska 2013”. 20 września w godzinach 11.00- 12.30 wszyscy uczniowie wyruszyli w różne strony Olszan, aby przyczynić się do wzrostu czystości i porządku naszej wioski. Akcja po raz kolejny okazała się inspiracją do podejmowania ekologicznych działań lokalnych, zachęciła uczniów i mieszkańców naszej małej ojczyzny do promowania działań na rzecz ochrony środowiska- poczynając od uprzątnięcia  śmieci do selektywnej zbiórki odpadów. Efekty przeprowadzonej akcji można było dostrzec gołym okiem, gdyż wybrane tereny zostały przez uczniów posprzątane, a wielkie wory śmieci przygotowane do wywózki przez Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu.

Anna Janczak-Róg

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content