Sprzątanie Świata – Polska 2013

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach włączyła się w akcję  „ Sprzątanie Świata – Polska 2013”. 20 września w godzinach 11.00- 12.30 wszyscy uczniowie wyruszyli w różne strony Olszan, aby przyczynić się do wzrostu czystości i porządku naszej wioski. Akcja po raz kolejny okazała się inspiracją do podejmowania ekologicznych działań lokalnych, zachęciła uczniów i mieszkańców naszej małej ojczyzny do promowania działań na rzecz ochrony środowiska- poczynając od uprzątnięcia  śmieci do selektywnej zbiórki odpadów. Efekty przeprowadzonej akcji można było dostrzec gołym okiem, gdyż wybrane tereny zostały przez uczniów posprzątane, a wielkie wory śmieci przygotowane do wywózki przez Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu.

Anna Janczak-Róg

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Komunikat z dnia 26.11.2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach KONTYNUACJA NAUKI ZDALNEJ W KLASACH I -VIII

Kształcenie na odległość – poradnik

Zachęcamy do pobierania poradnika kształcenia na odległość. Poradnik Kształcenie na odległość -edukacja wczesnoszkolna MENPobierz

List od Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy! Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń,...

Komunikat z dnia 05.11.2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach NAUKA ZDALNA KLASY I...

Harmonogram zajęć

Zapraszamy do zapoznania sie z harmonogramem zajęć projektowych. Harmonogram zajęćPobierz