Wymiana komputerów w pracowni PSP w Olszanach

Publiczna Szkoła Podstawowa w im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach przygotowała miłą niespodziankę dla swoich uczniów. Po powrocie do nauki stacjonarnej zastaną oni odmienioną pracownię komputerową – wymienione zostały wszystkie komputery i część monitorów. Uzyskujemy w ten sposób 13 sprawnie funkcjonujących stanowisk dla uczniów oraz jedno stanowisko dla nauczyciela. Dzięki wymiernej poprawie parametrów sprzętu komputerowego unowocześniamy szkołę i zapewniamy naszym uczniom edukację na miarę czasów. Poprawi się szybkość połączeń umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do której szkoła zostanie włączona w roku 2021.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy p. Zbigniewowi Suchycie, Burmistrzowi Strzegomia za dostrzeganie potrzeb i wspieranie rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach. Przekazanie środków finansowych w kwocie 15 tyś. zł na tak bardzo oczekiwaną przez uczniów, nauczycieli i rodziców, wymianę komputerów w naszej pracowni zapewnia warunki do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i wspieranie procesu dydaktycznego nowoczesnymi technologiami.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content