Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach otrzymała dotację finansową z budżetu gminy na zakup pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Kwota dotacji wynosi 20 000zł. Krótko przed świętami dojechały do szkoły pierwsze zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. W ramach dofinansowania zakupiono m.in. 
•    Biologia – zastawy do badania białek i cukrów, z-w do wykrywania i badania skrobi,  26 plansz biologicznych, mikroskop, manekin, tułów człowieka, przewodniki i klucze do oznaczenie roślin, liczne modele (np. serca, oka, ucha, komórki zwierzęcej i roślinnej) oraz szkielety zwierząt 
(np. pantofelka, ryby, królika, żaby).
•    Chemia – paski, zestawy odczynników i chemikaliów, szkła laboratoryjne, preparaty
•    Fizyka – zestaw do badania praw Archimedesa, elektroskop, multimetr, z-w do magnetyzmu, kamerton, siłomierze
•    Geografia – tellurium, globusy oraz stojaki do przechowywania map
Zakupione pomoce dydaktyczne bez wątpienia przyczynią się do prezentowania treści kształcenia uczniom w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez nich nauczanego materiału. Pozytywnie wpłyną na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych przez nauczyciela treści, ułatwią zrozumienie pojęć, umożliwiając naukę na konkretnych przykładach. Mamy nadzieję, że praca z nowym sprzętem dydaktycznym ułatwi uczniom poznawanie świata i korzystnie wpłynie na wzrost zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi. Dziękujemy  za przyznanie Naszej szkole środków na zakup pomocy dydaktycznych.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content