Zasady bezpieczeństwa uczestników zajęć zdalnych

Zasady bezpieczeństwa uczestników zajęć zdalnych w odniesieniu do wykorzystywanych technologii informacyjno- komunikacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach.

1. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

2. Komunikacja odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz aplikację Teams.

3. Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, powinien być wykorzystywany wyłącznie do realizacji zadań statutowych szkoły.

4. Uczniowie i nauczyciele posiadają indywidualne loginy i hasła, których nie należy udostępniać osobom trzecim.

5. W zajęciach lekcyjnych uczestniczą uczniowie z danej klasy lub grupy, podpisani imieniem i nazwiskiem.

6. Należy zainstalować program antywirusowy i systematycznie go aktualizować.

7. Nie należy otwierać załączników z nieznanych źródeł i umieszczać w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB w celu ochrony przed złośliwymi oprogramowaniami.

8. Należy unikać wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

9. Podczas zajęć nie wolno utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach np. nagrywać lekcji, robić zrzuty ekranu, fotografować czy też upubliczniać.

10. Nauczyciel ma prawo do wyciszenia uczestnika podczas zajęć zdalnych- jeśli zakłóca tok lekcji.

Natomiast uczeń nie może rozłączać się przed zakończeniem zajęć bez zgody prowadzącego.

11. Należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. Uczniowie mogą korzystać między innymi z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

12. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala sam, w którym momencie będzie sprawdzana obecność uczniów.

13. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on –line.

W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.

14. Prace oraz zadania domowe należy wysyłać przez aplikację Teams oraz dziennik elektroniczny Librus

                                      opracowała Dorota Demkiewicz,  Iwona Gołębiowska

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content